Dlaczego sektor bankowy potrzebuje narzędzi klasy PRM?

Wojciech Zarębski przez Wojciech Zarębski , 1 sierpnia, 2023

Rozwój technologii cyfrowych ma kluczowe znaczenie dla wielu sektorów gospodarki światowej. Jednym z najlepszych przykładów dynamicznie rozwijającej się branży o rozproszonej i rozbudowanej strukturze jest bankowość Jak cyfryzacja zmienia sektor bankowy? Jaki w tym udział mają systemy klasy PRM? W dzisiejszym wpisie weźmiemy pod lupę potrzeby tej branży oraz wyjaśnimy, jak system PRM wspiera sprawne zarządzanie i funkcjonowanie banków – zarówno na poziomie centrali, jak i poszczególnych oddziałów.

Według raportu The Future of Finance: the rise of the new, Shadow Bank/Goldman Sachs (2015) zmiany regulacyjne i nowe technologie na nowo kształtują konkurencję w tradycyjnej działalności bankowej, także w ekosystemie płatności. Już 8 lat temu zauważono tendencję do przenoszenia niektórych działań bankowości operacyjnej poza system bankowy. Najprościej mówiąc oznacza to, że konkurencyjne podmioty zaczęły przejmować obsługę wybranych usług. Powód? Brak możliwości operacyjnych banku do samodzielnej koordynacji tych procesów. Zjawisko to zdefiniowano jako „bankowość równoległą”. Zjawisko to zdefiniowano jako „bankowość równoległą”. W 2015 r. zwracano uwagę na to, że konkurencyjni gracze będą realizować zadania związane np. z działalnością pożyczkową, zmniejszając tym samym zyski samych banków. Jak temu zaradzić? Warto rozważyć wprowadzenie systemu PRM, który automatyzuje wybrane operacje, co skutecznie ogranicza pole działania dla konkurencyjnych firm.

Dlaczego warto automatyzować procesy?

Autorzy raportu z 2019 r. wydanego przez McKinsey&Company zauważyli, że automatyzacja procesów w bankowości może przynieść kolosalne zmiany w zarządzaniu operacjami back-office. Prognozowano, że do 2029 r. ok. 80% operacji transakcyjnych (np. ogólne operacje księgowe, przetwarzanie płatności) i do 40% bardziej strategicznych działań (np. kontrola finansowa i raportowanie, planowanie i analiza finansowa) można zautomatyzować. Zarówno w centrali, jak i biurach regionalnych banków załoga każdego dnia wykonuje pracę, bez której placówka nie mógłaby funkcjonować, ale niedostrzegalnej dla standardowych klientów. Pracownicy Ci zajmują się m.in. zamykaniem i realizacją pożyczek, przetwarzaniem płatności i rozwiązywaniem sporów z klientami. Postępująca cyfryzacja pomaga w sprawnym wykonywaniu tego typu zadań, a dzięki temu pojawia się możliwość wykorzystania dostępnych zasobów w inny, zoptymalizowany sposób. Wprowadzenie do banku systemu PRM sprawia, że pracownicy otrzymają zupełnie inny zestaw zadań. Zamiast przetwarzać transakcje lub kompilować dane, będą wykorzystywać dostępne technologie m.in. do doradztwa w zakresie produktów i usług, kreatywnego rozwiązywania problemów czy opracowania nowych produktów w celu poprawy jakości obsługi klienta.

Rewolucyjny wpływ technologii cyfrowej na operacje bankowe

Automatyzacja procesów przekłada się zatem na poprawę rentowności. To z kolei wpływa bezpośrednio na zwiększenie przychodów, umożliwiając bankom dostarczenie klientom produktów i usług jeszcze lepszej jakości.

McKinsey Global Institute wskazał sześć kluczowych cech, które będą definiować przyszłe operacje bankowe.

1. Automatyzacja

Wykorzystanie automatyzacji i nowych technologii na coraz większą skalę, co przyniesie kolosalne zmiany zarówno w zakresie obsługi klienta, jak i wewnętrznej działalności operacyjnej banków.

2. Efektywność procesów

W bankach pracownicy codziennie wykonują setki powtarzalnych czynności związanych ze sprzedaża czy obsługa kart kredytowych, debetów czy pożyczek Dla zapewnienia efektywności tych działań kluczowe są spójne procedury,edukacja i eliminacja błędów, ponieważ nawet niewielkie odchylenia mogą zakłócić cały proces. Warto zatem skupić się na tworzeniu materiałów szkoleniowych i edukowaniu pracowników naszych partnerów czy zew. placówek za pośrednictwem gotowych narzędzi, takich jak platforma PowerPRM. Dzięki temu wszyscy zostaną równo wyedukowani i świadomi, a pracownicy będą mogli skupić się na strategicznych zadaniach, co przyczyni się do efektywniejszej obsługi klienta.

3. Proaktywne zarządzanie oparte na analityce.

Analityka ma wszechstronne zastosowanie w sektorze bankowym i przyczynia się do poprawy jakości zarządzania operacjami.

4. Sztuczna inteligencja

Analityka ma wszechstronne zastosowanie w sektorze bankowym i przyczynia się do poprawy jakości zarządzania operacjami. Przykładem jest infolinia dla klientów, gdzie coraz częściej wykorzystuje się boty AI do obsługi zleceń.

5. Eksperci w zakresie nowych technologii pilnie poszukiwani.

Branża potrzebuje specjalistów, które mają doświadczenie w zakresie nowych technologii. Eksperci będą koncentrować się na innowacjach i opracowaniu rozwiązań służących poprawie jakości obsługi klienta.

6. Transformacja rozwojowa.

Instytucje finansowe będą musiały dokonać poważnych zmian organizacyjnych, aby sprostać oczekiwaniom rynkowym. Wymaga to przemodelowania struktur organizacji. Głównym celem takiego działania jest optymalne i bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych na pokładzie firmy talentów i zasobów.

Światowe trendy na polskim rynku: platformy low code i no code coraz bardziej popularne

Polski sektor bankowy podąża za światowymi trendami. Na rodzimym podwórku obserwujemy już wzmożone zainteresowanie nowoczesnymi metodami do budowania rozwiązań digitalowych – low code i no code. Najnowsze statystyki najlepiej pokazują potencjał i popularność tego narzędzia na świecie. Gartner podaje, że do 2024 r. aż 65% wszystkich funkcjonujących na rynku aplikacji będzie zbudowanych na niskim kodzie. Ponadto, do 2024 r. 75% dużych przedsiębiorstw będzie używać co najmniej czterech niskokodowych narzędzi programistycznych Platformy tego typu przyczyniają się m.in. do poprawy wydajności i tempa procesu tworzenia oprogramowania. Intuicyjność i elastyczność tych rozwiązań sprawia, że łatwo można wprowadzać do systemu nowinki technologiczne. 

Systemy wykorzystujące podejście no code i low code obejmują budowanie procesu czy usługi w oparciu o gotowy graficzny interfejs, przy minimalnym wykorzystaniu wiedzy programistycznej. Narzędzia te będą coraz częściej wykorzystywane przez polski sektor bankowy, od którego oczekuje się szybkiego wprowadzenia na rynek produktów i usług cyfrowych. 

Prognozuje się, że technologia low code i no code będzie w tej branży ważnym czynnikiem służącym do napędzania innowacji w erze cyfrowej. Największą zaletą wykorzystania systemu PRM w bankowości jest łatwość integracji platformy z podstawowymi systemami bankowymi.

Dlaczego warto wprowadzić system PRM do banku?

Obecnie w tym sektorze obserwujemy wzrost świadomości dotyczącej korzyści z wprowadzenia skalowalnej platformy z przygotowanymi funkcjonalnościami z obszaru PRM. Oczekiwania klientów dyktują przyszłość bankowości detalicznej, dlatego instytucje finansowe muszą przyjąć nowoczesną, skalowalną strategię dostarczania usług najwyższej jakości. PRM odgrywa kluczową rolę m.in. w zarządzaniu siecią partnerską, usprawnieniem komunikacji i współdzielenia informacji, zarządzaniem projektami i zadaniami poprzez monitorowanie wydajności i raportowanie kończąc na odpowiednim motywowaniu i nagradzaniu partnerów. Co więcej, dzięki niemu rozproszona struktura i pewna niezależność poszczególnych oddziałów banku nie stanowi już żadnej przeszkody w skutecznym zarządzaniu i obsułdze różnorodnych zgłoszeń zapewniając sprawne rozwiązaywanie tych kluczowych zadań. Wprowadzenie tego narzędzia pomaga ujednolicić procedury i standardy postępowania we wszystkich placówkach banku, a pracownicy mają dostęp do konkretnych case’ów i przykładów rozwiązań. Oznacza to, że to samo zlecenie jest realizowane w taki sam, ujednolicony sposób w każdym oddziale banku. PRM stanowi zatem gotową bazę danych, a zaoszczędzony w ten sposób czas można wykorzystać na inne działania. Zachęcamy do kontaktu z naszymi doświadczonymi ekspertami, którzy dzieląc się swoją wiedzą i know-how pomogą wprowadzić system PRM do Twojego banku.